ŠPPAR Švietimo komiteto aktyvus startas
2020 07 15

ŠPPAR prezidentas Vytis Lembutis, Švietimo komiteto pirmininkas Raimundas Vaišvilas ir Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė Edita Grigaliauskienė susitiko su Vilniaus universitetas / Vilnius University rektoriumi prof. Rimvydu Petrausku ir jo komanda: studijų prorektoriumi doc. dr. Valdu Jaskūnu, partnerystės prorektoriumi dr.Artūru Vasiliausku bei kancleriu Nikita Ananjevu.

VU tampa reikšminga Šiaulių miesto dalimi, tad aptartas VU ir ŠU susijungimo klausimas, kuriamos VUŠA reikšmė Šiaulių regionui ir jo žmogiškiesiems ištekliams. Kadangi kvalifikuota darbo jėga ypač svarbi regione veikiančių įmonių plėtrai, investicijų pritraukimui, kertine ašimi tampa kokybiškas verslo ir mokslo bendradarbiavimas. Tam būtina identifikuoti regiono poreikius. Kol kas, kaip patikino studijų prorektorius doc. dr. Valdas Jaskūnas, jų VU „neapčiuopia“. Iš kitos pusės turime nepamiršti, VUŠA turės veikti „glokaliai“: adaptuotas ir pritaikytas vietinėms reikšmėms ir tuo pačiu pajėgus konkuruoti globaliai.
Bendradarbiavimo galimybių identifikuojant regiono poreikius ir siekiant didesnės atitikties tarp regione veikiančių aukštojo ir profesinio mokymo įstaigų programų su verslo ateities poreikiais ieškota ir Investuok Lietuvoje bei Vyriausybės strateginės analizės centras - Strata


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 240 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums