Europos Komisija patikslino ketvirtos produktų kategorijos (lakštai, padengti arba apvilkti metalu) importo kvotas atskiroms valstybėms. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1091: Lietuvių kalba https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1091&from=LT

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko seminaras „Psichologinių funkcijų ugdymo treniruotė darbe ir asmeniniame gyvenime“
2014 03 25

2014 metų kovo 21 dieną, įgyvendinat projektą „Vyresniosios kartos švyturiai“ (angl. Best Agers Lighthouses), Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko seminaras skirtas Valstybinės Šiaulių kolegijos darbuotojams. Seminarą vedė lektorius Tomas Lagūnavičius.

Šiaulių valstybinė kolegija, įvertinusi personalo amžiaus struktūrą, keičia žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, kad didintų savo gebėjimą geriau panaudoti vyresnių darbuotojų žinias ir patirtį. Šis seminaras, kaip vienas iš intervencijos etapų buvo skirtas darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimui ir asmeniniam tobulėjimui.
Ugdant profesines ir asmenines kompetencijas, reikia turėtų gerai išlavintas psichologines funkcijas, tokias kaip mąstymas, intuicija, pojūčiai  ir t. t. Seminaro metu buvo mokoma sukurti asmeninę darbuotojo psichologinių funkcijų lavinimo programą. Taip pat lektorius mokė praktinių metodų, kaip lavinti atmintį, dėmesį, intuiciją, valią.

4


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums