Šiaulių regiono savivaldybių verslo asocijuotų struktūrų vadovų susitikimas
2015 08 03

2015-07-31 Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko Šiaulių regiono verslo asocijuotų struktūrų – rajonų verslininkų asociacijų bei prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovų susitikimas. Regiono verslininkai jaučia poreikį vienytis ir formuoti bendrą verslo poziciją mūsų regiono ekonominio vystymosi klausimais. Tai jie parodė dar rudenį

apsijungdami į  Šiaulių regiono pastoviai veikiantį regiono verslo forumą – verslo organizacijų susirinkimą, svarstantį ir teikiantį pasiūlymus aktualiais verslui klausimais. Kiekvieno užsidarymas savo aplinkojenieko gero neduoda. Regiono konkurencingumas didele dalimi priklauso nuo visų savivaldybių teritorijose veikiančių ūkio subjektų gyvybingumo, pajėgumo ir ekonominio augimo. 

Susitikimo dalyviai aptarė keletą klausimų.Pirmiausia, bendradarbiaujant tartasi išryškinti lyderystės sritis  ir verslo veiklos formas regiono savivaldybėse bei bendraujant palaikyti vieni kitus plėtros planų įgyvendinime.  Taip pat aptarė  Vyriausybės skiriamų asmenų skyrimo į regionų plėtros tarybas, jų atskaitomybės ir atšaukimo tvarkos aprašo projektą, kuriuo numatomas verslo asociacijų atstovų dalyvavimas regiono plėtros taryboje su balsavimo teise. Buvo pažymėta, kad labai svarbu būti aktyviais teikian tpasiūlymus šioje taryboje ir turėti suderintą nuomonę regiono plėtros klausimais.  Vidaus reikalų ministerijai pasklelbus kvietimą konsultacijoms bus galima neatidėliojant teikti bendrą kandidatūrą į regiono plėtros tarybą. Susitikime taip pat buvo pažymėta verslininkų asociacijų dalyvavimo kuriamose miestų vietos veiklos grupėse svarba. Buvo pateikti jau vykstančių procesų savivaldybių centruose pavyzdžiai. Susitarta vykdyti pastovias tarpusavio konsultacijas vietos veiklos grupių steigimo ir vietos plėtros strategijų rengimo procese.

Nuspręsta toliau bendradarbiauti, organizuoti susitikimus rajonuose, koordinuoti veiklą gerinant verslo aplinką ir dirbant su savivaldos institucijomis.

  


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums