Į pradžią path-separator Paslaugos path-separator Prekių kilmės dokumentų išdavimas

Prekių kilmės dokumentų išdavimas

Prekių kilmės sertifikatas

Prekių kilmės sertifikatas yra dokumentas, liudijantis prekių kilmę, išduodamas, kai prekės eksportuojamos į „trečiąsias“ (ne Europos Bendrijos) šalis, jei to reikalauja importuojančios šalies muitinė. Prekių kilmės sertifikatas išduodamas kiekvienai prekių siuntai. Asmuo, norėdamas gauti prekių kilmės sertifikatą, Rūmams privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Sąskaitą (Invoice);
  • Prekės kilmę įrodančius dokumentus (gamintojo deklaraciją), jei prekė kilusi Lietuvos Respublikoje, tiekėjo deklaraciją (Supplier‘s declaration), jei prekė įvežta į Lietuvą iš ES valstybės ar prekių kilmės sertifikatą, jei prekė įvežta iš trečiosios šalies;
  • Sutarties su pirkėju kopiją;
  • Įgaliojimą, pasirašytą vadovo ir patvirtintą įmonės antspaudu.

Kilus neaiškumui Rūmai gali pareikalauti papildomų dokumentų, įrodančių prekių kilmę (kilmės ekspertizės akto, trumpo pagrindinių technologinių operacijų apyrašo ir kt.).

Rūmai klientui išduoda Prekių kilmės sertifikatą (originalą ir kopiją). Originalas skirtas pateikti importuojančios šalies muitinei, kopija lieka eksportuotojui.

Daugiau informacijos: tel. 8-41-525504, Rasa Kripaitienė

Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums