VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Nevyriausybinė organizacija, veikianti socialinės integracijos srityje nuo 2010 m. Įgyvendindami tarptautines ir nacionalines programas Šiaulių mieste ir Šiaurės Lietuvoje, siekiame stiprinti įgūdžių stokojančias, pažeidžiamas ir atskirtį patiriančias žmonių grupes ne tik profesinėje, bet ir bendruomeninėje veikloje. Mūsų tikslas - įgalinti šių grupių atstovus pilnavertiškai funkcionuoti visuomenėje, tapti nepriklausomais nuo paramos sistemų ir ryžtis spręsti psichosocialines problemas. 

Pagrindinė mūsų darbo sritis - darbinių įgūdžių stiprinimas bei įsitvirtinimo darbo rinkoje skatinimas. 

Siekiame, kad gebėjimų stiprinimo procese dalyvautų ir darbdaviai, todėl savo veiklą orientuojame į dialogo su darbdaviais mezgimą. Esame tarptautinės organizacijos Social Firms Europe - CEFEC nariai Lietuvoje, remdamiesi geriausia tarptautine patirtimi, siekiame stiprinti verslo įmonių socialinį vaidmenį visuomenėje.

 

Kviečiame verslo įmones bendradarbiauti ir prisidėti kuriant įtraukią verslo ir NVO sektoriaus bendruomenę!

 

Daugiau apie mus: 

Interneto svetainėje: www.zispb.lt

Facebook: https://www.facebook.com/zispb.lt

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rSYVFq1EuPc


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 255 įmones, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums