Patirtys kuriančios ateitį
2018 03 29

Projekto "Patirtys kuriančios ateitį" tikslas - skatinti Šiaulių regiono gyventojus ir įmones domėtis ES investicijų skatinamais socialiniais - ekonominiais pokyčiais, sudarant sąlygas pamatyti jų rezultatų teigiamą poveikį regiono gyventojų, įmonių ir visuomenės gerovei per ES investicijų Šiaulių regiono įmonėse gerąją patirtį.

 Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai įgyvendina daug rūmų narius įtraukiančių projektų (Baltmet group klasterio vystymas naujose eksporto rinkose, Apdirbamosios gamybos darbuotojų kompetencijų ugdymas, Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje ir kt.), kurie teikia naudą ir kuria pridėtinę vertę projektuose dalyvaujančioms įmonėms, regiono gyventojams, visuomenei. ŠPPAR ir Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašyta naujausio projekto PATIRTYS KURIANČIOS ATEITĮ sutartis (Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0013) leis apie visą ŠPPAR įgyvendinamų projektų ir ES investicijų kuriamą naudą papasakoti, parodyti ir leisti patirti, per rūmų narių gerąją patirtį, sėkmės istorijas. Siekiant Projekto tikslo bus įgyvendinta informacinė, komunikacinė kampanija "Patirtys kuriančios ateitį". Kampanija apims šias temas:  „ES investicijos skirtos skatinti gyventojų verslumą, naujų verslų kūrimą ir plėtojimą: savarankiški ir verslūs regiono gyventojai“; „ES investicijos skirtos skatinti gyventojų verslumą, naujų verslų kūrimą ir plėtojimą:  verslo augimo galimybių paieškos ir išnaudojimo skatinimas“; „ES investicijos skirtos kurti ir gerinti gyventojų kompetencijas ir jų konkurencingumą darbo rinkoje: profesinės kompetencijos rinkos poreikiams“. Projekto tikslui pasiekti įgyvendinama informacinė komunikacinė kampanija "Patirtys kuriančios ateitį" apims šias priemones: 1) storitelingų (vaizdo klipų, pasakojančių istoriją) sukūrimas ir platinimas;  2) patirtinių renginių organizavimas. Patirtiniai renginiai ne tik suteiks informacijos, bet ir įtrauks įmones į įgyvendintų teigiamų pokyčių pažinimo procesą, leis ne tik sužinoti, bet ir iš arti pamatyti bei pajausti ES investicijų poveikį „tikrai‘, „pažįstamai“ aplinkai.  Įgyvendinant Projektą, įtraukiantys renginiai tikslingai pasirinkti dėl jų emocinio efekto – įkvėpimo veikti. Projekto trukmė 12 mėnesių.  Projekto įgyvendinimas dalinai finansuojamas ES struktūrinių fondų (Europos Socialinio fondo) lėšomis: http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=lt 

Pirmoji sėkmės istorija, kurią pasakoja UAB "Laurema" direktorė Jūratė Kasperavičienė ir UAB "Reklamos diktatorius" (RD Signs) direktorius Audrius Butkevičius

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9pTsLO65ri0

Antroji sėkmės istorija, kurią pasakoja Asocijacijos Baltijos baldų klasterio vadovė Vaiva Macijauskienė ir UAB "Grafų baldų" savininkas Žydrūnas Grinius

https://www.youtube.com/watch?v=OPYE2vfdBOw&t=95s

Trečioji sėkmės istorija, kurią pasakoja UAB "Ruta" direktorius Arūnas Radzevičius, pardavimo skyriaus vadovė Raimonda Pelutienė ir UAB "Medicinos linija" (I-Dental) direktorius Gintaras Dapkus

https://youtu.be/9bF8Qiq-lLU

 Ketvirtoji sėkmės istorija, kurią pasakoja UAB "Bodesa" prezidentas Rolandas Gabrielaitis

 Penktoji sėkmės istorja, kurią pasakoja UAB "Grafų baldai" gamybos meistė Virginija Baltramaitienė

 


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 231 įmonę, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Mėnesio narys


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums