Suaugusiųjų mokymosi galimybių skatinimas į išmanias specializacijas orientuotose mažose ir vidutinėse įmonėse, PULSE (2019-1-LV01-KA204-06...
2019 12 06

Partneriai iš šešių šalių (Estijos, Suomijos, Vokietijos,Latvijos, Lietuvos, Ispanijos) įgyvendina „Erasmus +“ strateginės partnerystės projektą Suaugusiųjų mokymosi galimybių skatinimas į išmanias specializacijas orientuotose mažose ir vidutinėse įmonėse“.

Projekto tikslas - sukurti novatoriškus aukštos kokybės lanksčius suaugusiųjų mokymosi būdus, skirtus į išmanias specializacijas orientuotoms MVĮ.

Tikslinė grupė ir suinteresuotosios šalys: suaugusiųjų švietimo kūrėjai ir teikėjai, į intelektualią specializaciją orientuotų MVĮ žmogiškųjų išteklių plėtros specialistai, viešosios įstaigos atsakingos už švietimo orientavimą ir konsultavimą, ankstesnio mokymosi pripažinimo įstaigos, darbdavių asociacijos,profesinės sąjungos, prekybos pramonės ir amatų rūmai, suaugusiųjų švietimo asociacijos.

Trukmė: 2019 – 2021

Strateginiai partnerystės tikslai:

1. Identifikuoti naujus modelius, kaip sumažinti žmogiškųjų išteklių žinių ir kvalifikacijos spragą.

2. Sukurti aukštos kokybės lanksčius metodus, kaip išnaudoti turimų žmogiškųjų išteklių potencialą ir jų motyvaciją.

3. Skatinti naujų žmogiškųjų išteklių valdymo modelių ir metodų įgyvendinimą į pažangias specializacijas orientuotose MVĮ.

4. Skatinti naujų suaugusiųjų švietimo metodų integravimą į žmogiškųjų išteklių valdymo modelius, įskaitant produktyvesnį bendradarbiavimą tarp skirtingų suaugusiųjų švietimo įstaigų.

Intelektiniai rezultatai:

• Suaugusiųjų švietimo integravimo personalo tobulinimo priemonėse metodika skirta  MVĮ orientuotose į pažangias specializacijas;

• Metodikos taikymo gairės.

Projekto partneriai:

Vidzemes Planosanas Regions (Latvija), projekto koordinatorius, yra vienas iš penkių Latvijos planavimo regionų. VPR teritoriją sudaro 25 valsčiai ir vienas valstybinės reikšmės miestas -Valmiera. Regione gyvena apie 195 000 gyventojų. VPR veikia nuo 2006 m. Joje dirba apie 50 darbuotojų. Vidutinė apyvarta 2018 metais - 2,43 milijono eurų. VPR misija yra koordinuoti ir skatinti ilgalaikį ir gerai subalansuotą Vidžemės regiono vystymąsi teikiant efektyvias paslaugas vietos gyventojams,verslininkams, savivaldybėms ir NVO. Pagrindinės VPR funkcijos yra užtikrinti regioninį veiksmų planavimą ir koordinavimą, sudaryti palankias gyvenimo, darbo ir verslo aplinkas. VPR užtikrina regionų ir vietos lygmens atstovavimą rengiant ir įgyvendinant verslumo, transporto, švietimo, kultūros, turizmo,užimtumo, aplinkosaugos ir socialinę politiką ir koordinuoja veiksmų planų,nustatytų patvirtintai politikai įgyvendinti, įgyvendinimą.

VolkshochschuleIm Landkreis Cham Ev (Vokietija) pelno nesiekianti asociacija veikianti regioniniu lygmeniu. Asociacijoje dirba 72 darbuotojai, dirbantys administravimo,mokymo srityse ir apie 300 laisvai samdomų specialistų. „VHS Cham“ teikia profesinio mokymo, visuomenės ir kultūros, kalbų, sveikatos, laisvalaikio ir specialiųjų kursų (antrosios galimybės mokyklos ir raštingumo programos) paslaugas.„VHS Cham“ organizavo daugiau nei 1150 renginių per 2018 m., Siūlydama įvairius kursus, seminarus aukščiau paminėtomis temomis ir kt. Be to, „VHS Cham“ orientuojasi į naujų mokymo programų kūrimą, pvz. geriatrinės slaugos,techninių profesijų ir patarėjų srityje.

Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion De Sevilla (Ispanija) Sevilijos prekybos rūmai (CCSEV), Ispanijos Andalūzijos regiono sostinėje, kuriame gyvena apie 8 milijonai gyventojų, yra ne pelno siekianti viešoji korporacija, įstatymu įsteigta kaip patariamoji institucija bendradarbiauti su valdžios institucijomis, kurioms jos atstovauja. Sevilijos prekybos rūmai buvo įkurti 1886 m.  Organizacija glaudžiai bendradarbiaudama su Andalūzijos regionine vyriausybe, telkia pastangas skatinti internacionalizaciją, inovacijas, verslo skatinimą ir verslumą. Rūmai turi savo verslo mokyklą, privatų universitetą (EUSA, www.eusa.es) ir profesinio mokymo mokyklą. CCSEV turi du inkubatorius: pirmąjį, skirtą visiems verslo sektoriams, o antrąjį, skirtą aviacijos ir kosmoso technologijoms.

Šiaulių prekybos, pramonės Ir amatų rūmai (Lietuva) yra nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija,vienijanti 231 įmones. Tai yra vieni iš penkių Lietuvos rūmų ir veikia Šiaulių ir Telšių apskrityse. PPAR yra didžiausia nepriklausoma regioninė darbdavių organizacija Lietuvoje, atstovaujanti pramonei ir verslo įmonėms. ŠPPAR tikslas yra didinti verslo konkurencingumą ir internacionalizaciją, didinti švietimo teikėjų ir MVĮ sąveiką.

Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu (Suomija) į tarptautines studijas orientuota aukštojo mokslo įstaiga, teikianti bakalauro ir magistro programas bei platų spektrą profesinio ir tęstinio mokymo programų technologijų, verslo, socialinės ir sveikatos bei mokytojų rengimo srityse. Šiuo metu studentų skaičius siekia  8500 ir darbuotojų -720.

Eesti Haridusfoorum (Estija) ne pelno organizacija, siekianti plėtoti mokymosi visą gyvenimą Estijoje sistemą. Tai atliekama analizuojant pagrindinius švietimo klausimus, kuriant ir įgyvendinant atitinkamą politiką ir priemones, suburiant švietimo politikos suinteresuotųjų šalių atstovus, plėtojant partnerystės ir socialinius susitarimus Estijos švietimo politikoje.

 

 

_________________________________________________________________________________

2019 m. rudenį startavo Erasmus + programos projektas PULSE „Suaugusiųjų mokymosi galimybių skatinimas į išmanias specializacijas orientuotose mažose ir vidutinėse įmonėse“.

Pirmajame projekto susitikime Cesis (Latvija) susipažinta su projekto partneriais, aptartos projekto veiklos bei siekiami rezultatai. Pagrindiniai projekto tikslai:
 Žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos ir žinių spragų mažinimas.
 Lanksčių metodų, kaip panaudoti turimo žmogaus potencialą ir jo motyvaciją, sukūrimas.
 Žmogiškųjų išteklių valdymo modelių ir metodų įgyvendinimo skatinimas į išmaniąją specializaciją orientuotose MVĮ.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pokytis, virsmas, kaita - procesai nešantys daug nerimo, nestabilumo,abejonės, tačiau tuo pat metu kuriantys galimybes, perspektyvas, naujus veikimo būdus. Ypač dabar - globalių pokyčių sąlygomis, esame priversti visa tai išgyventi praktiškai ir realiu laiku. Organizacijų ir komandų valdymas aukšto neapibrėžtumo laikais reikalauja kitokio algoritmo, kitokio dėmesingumo ir kitokių priemonių. Kaip valdyti komandas pokyčių metu? Verslui naudingomis žiniomis, patirtimi ir praktiniais patarimais dalijosi Ugnius Savickas, vienas iš REVIVE metodo kūrėjų. Smalsu,kokias išvadas padarė seminaro dalyviai?   

Organizacijos nėra – yra žmonės! Organizacijos nesikeičia – keičiasi joje dirbantys žmonės! Todėl minkštosios kompetencijos, tokios kaip smalsumas, gebėjimas įsiklausyti ir kalbėtis, kūrybiškumas, empatija ir pan.verslo pasaulyje įgauna vis didesnę svarbą

#all4one #PULSE

Erasmus+ projektas „Suaugusiųjų mokymosi galimybių skatinimas į išmanias specializacijas orientuotose mažose ir vidutinėse įmonėse“

              


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums