Šiaulių vadovų klubas

KLUBO VIZIJA
Klubas tai terpė augti ir tobulėti vadovams. Kurti geresnes organizacijas, geresnę kultūra organizacijose, didesnę pridėtinę vertę darbuotojams, akcininkams ir visuomenei.

KLUBO TIKSLAI
1. Dalintis informacija ir patyrimu tarp aukščiausio lygio įmonių vadovų.
2. Klubui priklausančių narių savitarpio pagalba „narys nariui“.
3. Tobulėti organizuojant bendrus mokymus, tobulėjimo kursus, pažintinius vizitus.
4. Prisidėti prie miesto ir regioninės socialinės, visuomeninės bei ekonominės plėtros.

Членство

В настоящее время палата объединяет 276 компаний.

Напишите нам